eldart furniture remake

„ Kroz živote putujem,

da upoznam svjetove.

U vremenu zastajem,

da stvorim ljubav.

Sa dušama se susrećem,

da se prisjetim tko sam“

i što želim postati.“

-D.J.